INFO veiligheid/gezondheid van Uzelf en omstanders omtrent trappen en ladders !

Zorg voor veiligheid/gezondheid van Uzelf en omstanders ! Bij de minste twijfel over de veiligheid of het gebruik van de gehuurde goederen. Altijd extra voorzorgen nemen en/of informatie inwinnen! Download en lees de handleiding.

Met onderstaande adviezen verhoogd U de veiligheid bij werken op trappen en ladders:
1. Werk nooit staande vanaf de bovenste trede, blijf een paar treden lager staan. 2. Nooit ver zijdelings uithangen (risico schuin wegglijden). Kan je er niet bij zet je ladder dan om. 3. Zorg dat de ladder of trap vlak staat op een stevige ondergrond, leg desnoods een houten plaat neer. 4. Ladders in de juiste schuinte zetten, niet te recht (val achterover) niet te schuin (onderuit schuiven ladder) 5. Ladders onderaan op gladde ondergrond: dan laddervoet fixeren (bijv. band-touw naar stevig ankerpunt aan of bij de muur) of iets achter de laddervoet slaan (bijv. schroevendraaier/beitel in voeg tussen tegels) 6. Ladder vast fixeren aan de bovenzijde bij dak betreden tegen weg schuiven. (bijv. band/of touw om gootbeugel of om een paar panlatten na wat dakpannen weghalen) 7. Laat eventueel nog iemand de trap of ladder stevig vast houden, zonder dat deze persoon afgeleid word.