Aanvullende aanhanger huurvoorwaarden (lees onderstaande of volg deze link naar PDF aanvullende aanhangerhuur voorwaarden)
Deze voorwaarden geven een korte aanvullende opgave van belangrijke voorwaarden bij aanhangerhuur.
Deze zijn geen vervanging van de algemene verhuurvoorwaarden van imaatverhuur!

1. Rijbewijs en voertuig Huurder dient over het juiste rijbewijs te beschikken en wettelijk toegestane voertuig in
combinatie met aanhanger. (meer over combinatie, rijbewijs en wettelijke regels vind U op internet)

2a. Aankoppelen: De trekhaak onder de koppeling (die op juiste hoogte gezet is) manoeuvreren.
Geremde aanhanger, de losbreek remkabel vastmaken aan het bevestigings oog van de trekhaak.
Ongeremde 750kg aanhanger, de staalkabel/ketting mag niet los over de trekhaak! Deze moet door de hulpkoppeling van de trekhaak. (opschroef hulpkoppeling leverbaar en te monteren door imaatverhuur)
Steunwieltje opdraaien tot de koppeling op de kogel rust (de koppeling mag al wat druk uitoefenen op de kogel).
De handrem van de aanhangwagen lossen (voor de veiligheid kan er een keg achter een wiel geplaatst worden).
Het steunwieltje verder opdraaien en borghendel helemaal naar achteren houden waardoor de koppeling over de
kogel zakt.
Controleren of de koppeling geborgd is! Dit kan bij de meeste koppelingen door te kijken of op het uiteinde van de
koppeling het groene palletje naar boven is gekomen.
Het steunwieltje weer naar beneden draaien als extra controle, als de koppeling goed geborgd is moet de achterkant
van het trekkend voertuig (auto) mee omhoog komen met uitdraaien steunwiel.
Steunwieltje weer stevig en op juiste wijze opdraaien! Is snel vergeten. Bij niet in borging sleuven draaien kan
wielsteun onderstuk uitdraaien en verloren worden met alle risico's gevolgschaden.
Verlichtingskabel bevestigen (controleren werking verlichting). Witte kentekenplaat plaatsen aanhanger <750kg.

2b. afkoppelen: Handrem vast.
Verlichtingskabel los en witte kentekenplaat verwijderen indien van toepassing.
Het steunwieltje naar beneden draaien waardoor de koppeling los komt van de trekhaak.
Losbreekremkabel of staalkabel/ketting losmaken.

3.Verzekering Schade aan de aanhanger en diefstal ervan, vallen onder het eigen risico van huurder.
Ook een lekke band, kosten van herstel zijn voor huurder (zie ook punt 6)
Huurder dient een goede autoverzekering te hebben, deze dekt vrijwel altijd de aansprakelijkheid bij aanrijding met
aangekoppelde aanhanger in NL. Aansprakelijkheid met afgekoppelde aanhanger valt normaal niet onder de autoverzekering (tenzij deze tijdens het autorijden los komt en tot het moment dat deze tot stilstand komt)
Huurder dient zelf na tegaan bij zijn auto/aansprakelijkheidsverzekering wat wel en niet gedekt is, huurder is tijdens huur geheel zelf verantwoordelijk voor het afdekken en aangaan van de risico's.

4.Kentekenplaat Voor aanhangers tot categorie 750 KG heeft U een witte kentekenplaat nodig met het zelfde nummer als de trekkende auto. Gebruik van een geschreven/nood kentekenplaat is voor eigen risico van de huurder.

5.Veiligheid Niet rijden met (huif)aanhangers bij landelijke windwaarschuwing en de 750kg onbeladen huifaanhangers al vanaf windkracht 5. Bij harde wind zeker bruggen en viaducten mijden, snelheid minderen.
Risico op kapseizen van een lege 750kg huifaanhanger is aanwezig bij harde zijwind, schade valt onder Uw eigenrisico.
Snelheid in NL maximaal 90 km/u buiten de bebouwde kom. Denk om de maximale belasting.
Verdeelde lading, plaats 60% van het te laden gewicht voorin.
Om diefstal risico te verkleinen levert imaatverhuur gratis een leen disselslot bij de aanhanger. Deze plaatst U bij *kort en lang parkeren bij voorkeur met de aanhanger gekoppeld aan de auto (*juist bij kort winkel bezoek worden aanhangers
vaak makkelijk meegenomen). Rijden met een disselslot is wettelijk niet toegestaan!
Zelf een extra ketting- of wielslot plaatsen en verwijderen aansluitkabel is verstandig bij lang parkeren.
Zeker bij een open aanhanger dient U de lading vast te zetten/beschermen tegen verlies en verkeershinder onderweg.
Vast zetten is afhankelijk van de soort lading, imaatverhuur verhuurt hiervoor een net of spanbanden.
Zorg dat er geen lading gevaarlijk uitsteekt. Een lange lading waarschuwing bord is bij te huren.

6.Lekke band, terug brengen aanhanger/repatri ren Huurder dient ten alle tijde zelf zorg te dragen voor het terugbrengen van de aanhanger. Dit is ook van toepassing bij lekkeband, U mag deze zonder aanvraag laten herstellen of tegen bijkomende kosten door imaatverhuur laten herstellen. Elke aanhanger heeft een reserve wiel, gereedschap voor vervangen is niet aanwezig en dient U zelf te verzorgen.

7. Buitenland Aanhanger meenemen naar het buitenland is zonder extra toestemming toegestaan.
Alle risico's zijn voor verantwoording en rekening van huurder. Dit geld ook voor repatri ring (zie ook punt 6). Houd rekening met andere regelgeving en mogelijke verzekering verplichting (groene kaart) in het buitenland, ook dit dient U zelf te regelen.

Op alle leveringen, diensten, offertes en huurcontract in welke hoedanigheid dan ook zijn de imaat verhuur voorwaarden van toepassing.
Deze zijn bij het huurcontract meegeleverd, te vinden bij de vestiging, op www.imaatverhuur.nl en gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam.

SOS kinderdorpen, help ook kinderen voor een goede toekomst

Imaatverhuur steunt SOS kinderdorpen.nl. Helpt U ook mee? Klik de afbeelding om SOS kinderdorpen te bezoeken.

imaat ook voor

TIMMERWERK

sinds 1997

Feestje! Huur PRO suikerspin machine